Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2022/2023 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. (Študentov prvého, druhého stupňa VŠ štúdia, alebo tretieho stupňa – doktorandov) Ide o 19. ročník projektu. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Ďalej chceme motivovať ďalších študentov k osobným výkonom. Chceme dať túto možnosť úspešným mladým ľuďom v rámci vysokých škôl v celej SR. Podujatie budeme propagovať vo všetkých ôsmych krajských mestách, a univerzitných centrách na Slovensku. Tu ich budeme informovať o cieloch podujatia, jeho význame pre vysoké školstvo na Slovensku, o systéme nominácie študentov, ako aj o celkovom priebehu projektu. V nominovaných je možnosť vidieť vysoký ľudský potenciál tak pre ďalšiu prácu na akdemickej pôde, vo vedecko-výskumnej činnosti, v štátnej správe ako aj v rámci súkromnej firmy. Študentské osobnosti Slovenska akad. r. 2022/2023 sa vyhlásia na slávnostnom podujatí tretí decembrový týždeň 2023 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Jednotlivé nominácie budú posudzovať garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.